Diensten

Samen voor Hoogbegaafdheid biedt onder andere de volgende diensten:

Kindontwikkeling:

 • Coachingstrajecten
 • Begeleiding vanuit arrangementen op scholen
 • Begeleiding op het gebied van o.a. leren leren, faalangst, mindset, psycho-educatie, sociale vaardigheden, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheidsproblematiek, gedrag en emotieregulatie, weerbaarheid, didactiek en werkhouding
 • Psychologische trajecten
 • ACT4kids
 • Traumabehandeling
 • Sensorische integratie diagnostiek en behandeling


Schoolontwikkeling:

 • Opleidingen, cursussen, workshops, lezingen
 • Begeleidingstrajecten
 • Verandertrajecten
 • Studiemomenten, trainingen, teamscholing
 • Op maat trajecten
 • Onderwijsadvies
 • Coaching leerkracht / IB
 • Ondersteuning bij opzet initiatieven zoals beleid of opzetten plusklas

Onderzoek:

 • Didactisch onderzoek
 • School-kindonderzoek (onderzoek naar onderwijs- en begeleidingsbehoeften)
 • Beelddenkonderzoek (IOOB)
 • Screening Reflexen
 • Screening schoolrijpheid
 • IQ-test
 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Onderzoek begaafdheidsprofielen


En verder.......

 • Externe verrijkingsgroep "Samen"
 • Ouderbegeleiding


Op elke hulpvraag vindt u bij ons een antwoord, Neem contact met ons op.

Samenwerking:

Onze specialisten hebben ieder hun eigen expertise. Op de pagina specialisten kunt u zien welke expertise dat is en voor welke van de bovenstaande diensten u bij hen terecht kunt.

Samen voor Hoogbegaafdheid werkt altijd op maat. Dat betekent dat we zo goed mogelijk aan de hulpvraag willen voldoen. Daarom werken wij soms samen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bij twijfel kunt u ook via het algemene mailadres contact met ons opnemen. Dan zorgen wij voor de best passende specialist.

...