Verrijkingsgroep Samen

Verrijkingsgroep Samen is er voor kinderen die ondanks kun cognitieve mogelijkheden nog niet alle vaardigheden hebben ontwikkeld om volledig tot bloei te kunnen komen. Voor die kinderen die nog iets meer nodig hebben dan de plusklas op school of waarbij er geen plusklas op school aanwezig is. Voor deze kinderen biedt Samen voor hoogbegaafdheid een extra mogelijkheid.

Leest u hieronder verder over “SAMEN”.

U vindt hier een link naar onze flyer.

Doelgroep

Samen is een verrijkingsgroep voor hoogbegaafde kinderen en kinderen met hoogbegaafdheidskenmerken vanaf groep 4.

Bij Samen maken wij gebruik van het meerfactorenmodel van Renzulli en Monks. Daarnaast gaan wij uit van het model van Tessa Kieboom, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het cognitieve luik en het zijnsluik. Binnen de sensitiviteit hanteren wij een deel van de positive desintegration theory van prof. Dabrowski, waarbij uitgegaan wordt van de overexcitabilities. Hieronder vindt u deze modellen uitgewerkt.

Doelen

Wij vinden het in de eerste plaats enorm belangrijk dat kinderen zich gezien en gehoord voelen. Ze mogen zichzelf zijn. Mede door het samen zijn met gelijkgestemden zullen kinderen herkenning én erkenning ervaren. Dit bevordert het gevoel van veiligheid. Ons uitgangspunt is een sfeer neer te zetten waarbij onder andere de volgende dingen centraal staan:

  • Plezier
  • Motivatie
  • Laagdrempeligheid
  • Maatwerk
  • Begrip
  • Groei
  • Persoonlijke benadering


Binnen onze verrijkingsgroep schenken we aandacht aan zelfinzicht, psycho-educatie en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij gaan we ook op zoek naar de talenten die de kinderen hebben en hoe ze deze in kunnen zetten. Naast de groepsoverstijgende doelen mogen de kinderen ook persoonlijke doelen stellen. Deze doelen kunnen per kind sterk verschillen; meer leren over het afstemmen op je omgeving, vastlopen, om leren gaan met de leerkuil, proberen net iets meer uit jezelf te halen enz.

Om dit te bereiken, stimuleren wij tijdens prikkelende, uitdagende activiteiten de kinderen om samen te werken, meerdere denkrichtingen en creatieve oplossingen in te zetten, uitdagingen aan te gaan, waarbij uiteraard voldoende ruimte is om vaardigheden te ontwikkelen zoals: fouten maken, doorzetten, mening onderbouwen en om hulp vragen.

Wij vinden het belangrijk om met zijn allen om een kind heen te kunnen staan. Daarbij zoeken wij de verbinding met ouders en school. Dit doen wij onder andere door een informatiemoment, nieuwsflitsen en 10-minutengesprekken. Daarnaast wordt er voor elk kind aan het einde van een periode een eindevaluatie gemaakt.

Praktisch

In het schooljaar 2024/2025 hebben wij op twee dagdelen een verrijkingsgroep. Op dinsdagochtend en op woensdagochtend zijn er wekelijks bijeenkomsten. We starten in week 37 2024 (10 en 11 september) en eindigen in week 27 2025 (1 en 2 juli), uitgezonderd de vakanties en de week voor de kerstvakantie.

In deze bijeenkomsten zullen verschillende projecten, activiteiten en doelen aan bod komen. De inhoud van de bijeenkomsten wordt op maat gemaakt en op de behoeften van de groep en individueel afgestemd.

De verrijkingsgroep wordt verzorgd door een enthousiast en gespecialiseerd team en wordt gegeven op dinsdag en woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur gegeven bij:

Scouting Damherten

Van Ruysdaellaan 3D

2264 TK Leidschendam


De kosten voor een bijeenkomst zijn € 68,35.

Het inschrijven gebeurt per schooljaar. Wilt u uw kind tussentijds laten instromen, neemt u dan contact op voor de mogelijkheden. Wij denken graag met u mee.


Opgeven voor de Verrijkingsgroep?

Stuurt u een mail naar info@samenvoorhoogbegaafdheid.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

...